Stypendium dla doktoranta w projekcie NCN

Opublikowano dnia:
14-10-2016
Stypendium dla doktoranta w projekcie NCN

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej poszukuje doktoranta do realizacji projektu „Modelowanie nowych struktur laserów VCSEL wykonanych z zastosowaniem selektywnej oksydacji powierzchniowej wewnątrz wnęki rezonansowej, pod kątem uzyskania jednomodowej emisji dużej mocy”.

Wymagania

Wnioskodawca w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi mieć status doktoranta.

Wnioskodawca powinien mieć doświadczenie w modelowaniu laserów o emisji powierzchniowej oraz znać podstawy języka Python.

Opis zadań

Doktorant będzie zajmować się prowadzeniem modelowania numerycznego antyrezonansowych laserów typu VCSEL wykonanych z zastosowaniem selektywnej oksydacji powierzchniowej wewnątrz wnęki rezonansowej. Do jej/jego zadań będzie należało prowadzenie obliczeń optycznych, optymalizacja struktur oraz zbieranie wyników obliczeń cząstkowych w pełen model.

Termin i forma składania ofert

Oferty należy składać osobiście do dnia 24 października 2016 r. w biurze Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, ul. Wólczańska 219.

Warunki zatrudnienia

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem dra inż. Macieja Demsa, kierownika projektu. Stypendium wynosić będzie 3000 zł (brutto) miesięcznie.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys naukowy (CV) zawierający w szczególności informacje o dotychczasowych osiągnięciach.
  • Skan dyplomu magisterskiego.
  • Lista publikacji.
  • List motywacyjny.

Ewentualne pytania należy kierować na adres e-mail maciej.dems@p.lodz.pl.