Oferta pracy w projekcie „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL”

Opublikowano dnia:
20-10-2016
Oferta pracy w projekcie „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL”

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko doktorant - stypendysta w projekcie „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL”.

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania: Kandydat powinien być uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie fizyki, wykazywać zainteresowanie fizyką laserów półprzewodnikowych (potwierdzone odpowiednią tematyką pracy magisterskiej) oraz posiadać umiejętności dotyczące:

- rozwiązywania równań różniczkowych

- podstaw technik symulacji komputerowych

- programowania w językach: C++ oraz python

Opis zadań: Do zadań stypendysty będzie należeć aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL” dotycząca głównie modelowania silnie nieliniowych procesów zachodzących w laserach typu VCSEL, analiza danych doświadczalnych i ich interpretacja na podstawie obliczeń numerycznych. Do zadań stypendysty należeć będzie także prezentacja wyników podczas konferencji.

Termin składania ofert: 4 listopada 2016, 23:59

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 złotych miesięcznie przyznane na okres realizacji projektu (do kwietnia 2020) może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ma status doktoranta.

Dodatkowe informacje: Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 4 listopada 2016 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujące dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Kopie uzyskanych dyplomów,

5. Kopię pracy magisterskiej.

6. Dokument potwierdzający aktualny status doktoranta.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 listopada 2016 r.