Stanowisko typu post-doc

Opublikowano dnia:
16-12-2016

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej oferuje stanowisko typu post-doc w projekcie ,,Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości''. Oferty należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres michal.wasiak@p.lodz.pl do 8 stycznia 2017 r.

Wymagania:

Wiedza i umiejętności:

  • Znajomość zagadnień związanych z fizyką laserów półprzewodnikowych
  • Doświadczenie w pracy w laboratorium optoelektronicznym
  • Doświadczenie w komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych


Wymagania formalne:

  • Kandydat jest doktorem nauk fizycznych
  • Wiedza i umiejętności kandydata powinny być potwierdzone publikacjami

Dokumenty:

  • Życiorys ze spisem publikacji i innych osiągnięć
  • Praca doktorska (wersja elektroniczna)


Opis zadań:

  • Organizacja laboratorium pomiarowego
  • Przeprowadzanie pomiarów charakterystyk laserów półprzewodnikowych
  • Opracowywanie uzyskanych danych, przedstawianie wyników na konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia:
Etat typu post-doc, czas trwania 30 miesięcy. Wynagrodzenie 85000 zł brutto rocznie