Stypendium dla doktoranta w projekcie NCN

Opublikowano dnia:
16-12-2016

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej poszukuje doktoranta do realizacji projektu ,,Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości''. Oferty należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres michal.wasiak@p.lodz.pl do 8 stycznia 2017 r.


Wymagania:

Wiedza i umiejętności:

  • Doświadczenie w komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych
  • Znajomość zagadnień związanych z fizyką laserów półprzewodnikowych

Wymagania formalne:

  • Kandydat jest studentem studiów doktoranckich z zakresu fizyki
  • Wiedza i umiejętności kandydata powinny być potwierdzone publikacjami lub pracą magisterską.

Dokumenty:

  • Życiorys ze spisem publikacji i innych osiągnięć
  • Praca magisterska (wersja elektroniczna)
  • Skan dyplomu magisterskiego


Opis zadań:

  • Przeprowadzanie symulacji numerycznych zjawisk elektrycznych, cieplnych i optycznych zachodzących w półprzewodnikowych laserach o emisji powierzchniowej (VCSEL)
  • Opracowywanie uzyskanych danych, przedstawianie wyników na konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia:

Trzyletnie stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie