MEGAFON

Opublikowano dnia:
27-02-2017
MEGAFON

Przez 4 miesiące – od marca do czerwca 2017 roku – w trzech jednostkach Politechniki Łódzkiej prowadzony będzie projekt pod nazwą „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe”, dedykowany młodzieży gimnazjalnej z Łodzi i okolic.

Celem projektu realizowanego przez Wydział Chemiczny PŁ we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w niemal stuosobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa łódzkiego, w wieku od 12 do 16 lat. Dzięki planowanym wykładom, laboratoriom i zajęciom projektowym młodzież będzie miała szansę na rozwinięcie zainteresowań przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i pracy w grupie.

Harmonogram projektu zakłada 10 spotkań z uczniami. 4 marca 2017 roku w Centrum Technologii Informatycznych PŁ odbędzie się uroczyste rozpoczęcie projektu, połączone z wykładem inauguracyjnym oraz prelekcją p.t. „Kryształy Biogeniczne”. Podczas kolejnych zajęć uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak ludzie odbierają dźwięki, skąd bierze się prąd elektryczny i w jaki sposób otrzymać aspirynę w laboratorium chemicznym. Przez cały kwartał będą również pracować w grupach nad własnym mini projektem, łączącym pozyskaną wiedzę z dziedzin ścisłych z nowopoznanymi umiejętnościami interpersonalnymi. Efekty zmagań młodych „studentów” zaprezentowane zostaną podczas pikniku podsumowującego projekt 10 czerwca 2017 roku.

Projekt MEGAFON jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Więcej informacji, między innymi dokładny program zajęć, znaleźć można na stronie http://www.ife.p.lodz.pl/pl/megafon. Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.