Stypendium w projekcie NCN

Opublikowano dnia:
15-03-2017

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej poszukuje stypendysty do realizacji projektu NCN ,,Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości''. Oferty należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres michal.wasiak@p.lodz.pl  lub przynieść osobiście do 5 kwietnia 2017 r.

Wymagania:


Wiedza i umiejętności:

  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w tym praktyczne umiejętności z zakresu elektroniki)
  • Doświadczenie w komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych
  • Znajomość zagadnień związanych z fizyką laserów półprzewodnikowych


Wymagania formalne:

  • Kandydat jest studentem studiów drugiego stopnia lub doktoranckich z zakresu fizyki
  • Wiedza i umiejętności kandydata powinny być potwierdzone publikacjami, pracą magisterską lub inżynierską.


Dokumenty:

  • Życiorys ze spisem publikacji i innych osiągnięć
  • Praca magisterska lub inżynierska (wersja elektroniczna)
  • Skan stosownego dyplomu


Opis zadań:

  • Budowa stanowisk pomiarowych
  • Przeprowadzanie pomiarów i analiza wyników


Warunki zatrudnienia:

 Stypendium 36-miesięczne w wysokości 3000 zł na miesiąc.