Poszukiwana doktorantka, poszukiwany doktorant!

Opublikowano dnia:
20-06-2017

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko student/doktorant - stypendysta w projekcie „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL”.

Stypendysta będzie zaangażowany w prace naukowe prowadzone gościnnie w laboratoriach Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie - wiodącego ośrodka badawczego w Kraju.

W szczególności Stypendysta będzie zaangażowany w:
1) przeprowadzanie pomiarów półprzewodnikowych struktur fotonicznych,
2) w szczególności wpływu konstrukcji na własności emisyjne laserów VCSEL,
3) budowę stanowisk pomiarowych
4) opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Wymagania:

1) status studenta studiów II st. lub studiów doktoranckich o kierunku fizyka, preferowana specjalność: fotonika

2) doświadczenie / zamiłowanie do pracy laboratoryjnej, w tym praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, również z zakresu elektroniki, podstawowej znajomości środowiska LabView,
3) znajomość zagadnień związanych z fizyką laserów półprzewodnikowych,
4) umiejętność pracy w zespole,
5) znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert

: 7 lipca 2017, 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres tomasz.czyszanowski@p.lodz.pl

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3000,- zł brutto miesięcznie w ramach projektu badawczego pt. „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendium na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, kopia pracy magisterskiej lub inżynierskiej (wersja elektroniczna)
4. Skan dyplomu ukończenia studiów I st. lub magisterskich
5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).