Konkurs na stanowisko typu post-doc

Opublikowano dnia:
20-11-2017

Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu badawczego o numerze 2016/23/B/ST4/02848 pt: Opracowanie nowych metod obliczeniowych dla oddziaływań molekularnych w układach o charakterze wieloreferencyjnym. Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Pernal

Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie fizyki lub chemii w specjalności chemia kwantowa, chemia teoretyczna, fizyka molekularna, fizyka teoretyczna.

Wymagania:

(i) szeroka wiedza w zakresie metod chemii kwantowej i teorii oddziaływań molekularnych

(ii) doświadczenie i odpowiednie przygotowanie matematyczne niezbędne do rozwoju nowych metod teoretycznych chemii obliczeniowej

(iii) doświadczenie w programowaniu, w szczególności w zakresie języków fortran, C/C++, Python

(iv) czynna znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Rozwój podstaw teoretycznych nowego podejścia do opisu oddziaływań molekularnych dla układów wymagających podejścia wieloreferencyjnego opartego o rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii. 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełny etat od 02.2018 na okres 18 miesięcy. Roczne wynagrodzenie brutto: 85 000 zł.

Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu, zawierające krótki opis dotychczas prowadzonych projektów naukowych, listę publikacji i osiągnięć naukowych

2. CV

3. kopia dyplomu doktorskiego

4. list referencyjny od promotora doktoratu

5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Komplet dokumentów należy wysłać na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl do 8 grudnia 2017 r.