Stypendium - nabór do 1 marca

Opublikowano dnia:
06-02-2018

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko doktoranta, studenta - stypendysty w projekcie „Kwantowy laser kaskadowy z pionową wnęką rezonansową”.

Nazwa stanowiska: doktorant, student - stypendysta

Wymagania: Kandydat powinien być uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie fizyki lub studentem II stopnia studiów z zakresu fizyki, wykazywać zainteresowanie fizyką laserów półprzewodnikowych (potwierdzone odpowiednią tematyką pracy magisterskiej lub inżynierskiej) oraz posiadać umiejętności dotyczące:

- rozwiązywania równań różniczkowych,

- podstaw technik symulacji komputerowych,

- programowania w językach: C++ oraz python.

Opis zadań: Do zadań stypendysty będzie należeć aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu „Kwantowy laser kaskadowy z pionową wnęką rezonansową” dotycząca głównie modelowania silnie nieliniowych procesów zachodzących w laserach typu VCSEL. Do zadań stypendysty należeć będzie także prezentacja wyników podczas konferencji.

Termin składania ofert: 1 marca 2018, 23:59

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 złotych miesięcznie przyznane na okres realizacji projektu (30 miesięcy) może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ma status doktoranta lub studenta II stopnia studiów. W przypadku gdy kandydat nie posiada statusu doktoranta, możliwe jest rozpoczęcie studiów doktoranckich na wydziale FTIMS PŁ i zatrudnienie w grancie od października 2018 roku.

Dodatkowe informacje: Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 1 marca 2018 włącznie) na adres kierownika projektu włodzimierz.nakwaski(at)p.lodz.pl następujących dokumentów:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Kopie uzyskanych dyplomów,

5. Kopię pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

6. Dokument potwierdzający aktualny status doktoranta lub studenta II stopnia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10 marca 2018 r.