Stanowisko typu post-doc

Opublikowano dnia:
21-05-2018

Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej oferuje stanowisko typu post-doc w projekcie ,,Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości''. Oferty należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres michal.wasiak@p.lodz.pl do 4 czerwca 2018 r.


Wymagania:

Wiedza i umiejętności:

  • Znajomość zagadnień związanych z fizyką laserów półprzewodnikowych
  • Doświadczenie w pracy w laboratorium optoelektronicznym
  • Doświadczenie w komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych


Wymagania formalne:

  • Kandydat jest doktorem nauk fizycznych lub pokrewnych
  • Wiedza i umiejętności kandydata powinny być potwierdzone publikacjami

Dokumenty:

  • Życiorys ze spisem publikacji i innych osiągnięć
  • Praca doktorska (wersja elektroniczna)


Opis zadań:

  • Rozbudowa stanowiska pomiarowego
  • Przeprowadzanie pomiarów charakterystyk laserów półprzewodnikowych
  • Opracowywanie uzyskanych danych, przedstawianie wyników na konferencjach naukowych

Warunki zatrudnienia:

Etat typu post-doc, czas trwania: do grudnia 2019.