Oferta pracy dla post-doca

Opublikowano dnia:
01-03-2019

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc w projekcie „Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów typu VCSEL”.

Wymagania:

Wymagane jest aby Kandydat/Kandydatka posiadał(a) stopień doktorski w zakresie fizyki oraz wiedzę dotyczącą fizyki laserów półprzewodnikowych oraz struktur fotonicznych,
ponadto posiadał(a) doświadczenie w:

- komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych

- programowaniu w języku python

Mile widziane doświadczenie w pracy eksperymentalnej z laserami półprzewodnikowymi

Opis zadań:

Do zadań stażysty/stażystki po doktoracie należeć będzie aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu „Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów typu VCSEL” dotycząca głównie modelowania zjawisk optycznych zachodzących w laserach typu VCSEL z siatkami podfalowymi. Do zadań stypendysty/stypendystki należeć będzie także opracowywanie uzyskanych wyników, prezentacja wyników podczas konferencji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 18 marca 2019, 23:59

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci/kandydatki, posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki. Podjęcie pracy w Instytucie Fizyki PŁ powinno nastąpić 5 kwietnia 2019 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres trzech lat (nie dłużej niż do końca realizacji projektu).

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 18 marca 2019 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujące dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Odpis dyplomu doktorskiego,

5. Kopię pracy doktorskiej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19 marca 2019 r.