Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki

Opublikowano dnia:
01-03-2019

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko doktoranta, studenta - stypendysty w projekcie „Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów typu VCSEL”.Nazwa stanowiska: doktorant, student - stypendysta

Wymagania: Wymagane jest aby Kandydat/Kandydatka był(a) uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie fizyki lub studentem II stopnia studiów z zakresu fizyki, wykazywać zainteresowanie fizyką laserów półprzewodnikowych (potwierdzone odpowiednią tematyką pracy magisterskiej lub inżynierskiej) oraz posiadać umiejętności dotyczące:

- komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych

- programowania w językach: C++ oraz python.

-dobrze widziane doświadczenie w pracy eksperymentalnej z laserami półprzewodnikowymi

Opis zadań: Do zadań stypendysty/stypendystki będzie należeć aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu „Siatki podfalowe jako ultracienkie zwierciadła laserów typu VCSEL” dotycząca głównie modelowania zjawisk optycznych zachodzących w laserach typu VCSEL z siatkami podfalowymi. Do zadań stypendysty/stypendystki należeć będzie także opracowywanie uzyskanych wyników, prezentacja wyników podczas konferencji.

Termin składania ofert: 18 marca 2019, 23:59

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 4500 złotych miesięcznie przyznane na okres realizacji projektu (36 miesięcy) może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ma status doktoranta lub studenta II stopnia studiów.

Dodatkowe informacje: Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 18 marca 2019 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujących dokumentów:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Kopie uzyskanych dyplomów,

5. Kopię pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

6. Dokument potwierdzający aktualny status doktoranta lub studenta II stopnia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 19 marca 2019 r.