Konkurs na stanowisko typu post-doc

Opublikowano dnia:
11-09-2019

Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu badawczego NCN OPUS: "Funkcjonał gęstości par i gęstości elektronowej dla efektywnego opisu powierzchni energii potencjalnej stanów wzbudzonych cząsteczek". Kierownik projektu: Oleg Gritsenko.

Kandydat powinien posiadać stopień doktora w dziedzinie fizyki lub chemii w specjalności chemia kwantowa, chemia teoretyczna, fizyka molekularna, fizyka teoretyczna.

Wymagania:

(i) szeroka wiedza w zakresie metod chemii kwantowej w szczególności teorii funkcjonału gęstości,

(ii) doświadczenie w programowaniu, w szczególności w zakresie języków fortran, C/C++, Python,

(iii) czynna znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Rozwój efektywnych obliczeniowo metod teoretycznych służących do przewidywań powierzchni energii potencjalnej nisko leżących elektronowo wzbudzonych stanów cząsteczek. Zadanie badawcze obejmuje rozwijanie funkcjonału korelacji gęstości elektronowej i funkcji gęstości par "on-top", opisującego dynamiczną część korelacji elektronowej.

Termin składania ofert: 20 września 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: email na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełny etat od 10.2019 na okres 18 miesięcy. Roczne wynagrodzenie brutto: 120 000 zł.

Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie do konkursu, zawierające krótki opis dotychczas prowadzonych projektów naukowych, listę publikacji i osiągnięć naukowych

2. CV

3. kopia dyplomu doktorskiego

4. list referencyjny od promotora doktoratu

5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”