Konkurs na stypendystę w projekcie badawczym

Opublikowano dnia:
02-10-2019

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

Nazwa stanowiska: student stypendysta

Wymagania:

1. Ukończone studia I-go stopnia lub magisterskie w zakresie fizyki lub chemii w specjalności związanej z chemią teoretyczną/chemią kwantową/fizyką teoretyczną.

2. Preferowani będą kandydaci ze znajomością mechaniki kwantowej i metod chemii kwantowej.

3. Umiejętność programowania i znajomość metod numerycznych.

4. Silna motywacja do pracy naukowej.

5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Stypendysta/stypendystka będzie uczestniczył/a w realizacji projektu: „Opracowanie nowych metod obliczeniowych dla oddziaływań molekularnych w układach o charakterze wieloreferencyjnym”. Praca nad projektem odbywać się będzie pod kierunkiem prof. Katarzyny Pernal. Projekt dotyczy rozwoju nowych metod chemii kwantowej pozwalających opisywać oddziaływania molekularne w układach będących wyzwaniem dla dotychczas istniejących podejść teoretycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 16.10.2019

Forma składania ofert: email na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce realizacji projektu: Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka.

Stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Finansowanie wyjazdów na konferencje naukowe.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji

2. Kopia pracy inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej

3. List polecający (najlepiej od promotora pracy inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej)

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w studiach magisterskich lub doktoranckich

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Komplet dokumentów należy wysłać na adres: katarzyna.pernal@p.lodz.pl