Oferta pracy dla post-doca

Opublikowano dnia:
20-11-2019

Instytut Fizyki ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc w projekcie „Fotoniczny procesor analogowy wykorzystujący nieliniową odpowiedź laserów VCSEL”

Wymagane jest aby Kandydaci posiadali stopień doktorski w zakresie fizyki oraz wiedzę dotyczącą fizyki laserów półprzewodnikowych,

Ponadto aby posiadali doświadczenie w:

- komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych,

- programowaniu w języku python

- pracy eksperymentalnej z laserami półprzewodnikowymi

Opis zadań:

Aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu dotycząca głównie modelowania zjawisk optycznych zachodzących w laserach półprzewodnikowych

Opracowywanie uzyskanych wyników

Prezentacja wyników podczas konferencji

Warunki zatrudnienia:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci/kandydatki, posiadający stopień naukowy doktora w zakresie fizyki. Podjęcie pracy w Instytucie Fizyki PŁ powinno nastąpić 1 stycznia 2020 roku. Umowa o pracę na etacie adiunkta zostanie zawarta na okres co najmniej 1 roku (nie dłużej niż do końca realizacji projektu).

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 4 grudnia 2019 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujące dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Odpis dyplomu doktorskiego,

5. Kopię pracy doktorskiej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 5 grudnia 2019 r.