Poszukiwany doktorant/doktorantka

Opublikowano dnia:
05-01-2020

Instytut Fizyki ogłasza nabór doktorantów w projekcie „Podfalowe siatki MHCG jako aktywne zwierciadła
dla nowej klasy kwantowych laserów kaskadowych z pionową wnęką rezonansową”

Wymagania:

Wymagane jest aby Kandydaci posiadali stopień inżyniera i/lub magistra w zakresie fizyki oraz wiedzę dotyczącą fizyki laserów półprzewodnikowych.
Ponadto aby posiadali doświadczenie w:
- komputerowych symulacjach zjawisk fizycznych,
- programowaniu w języku pythonOpis zadań:

Aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu dotycząca głównie modelowania zjawisk optycznych zachodzących w laserach typu VCSEL z siatkami podfalowymi
Opracowanie uzyskanych wyników
Prezentacja wyników podczas konferencjiTyp konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 19 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 3500 złotych miesięcznie przyznane na okres realizacji projektu (36 miesięcy) może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ma status doktoranta lub studenta II stopnia studiów.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 19 stycznia 2020 włącznie) na adres kierownika projektu tomasz.czyszanowski(at)p.lodz.pl następujące dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);

2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;

3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,

4. Kopie uzyskanych dyplomów,

5. Kopię pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

6. Dokument potwierdzający aktualny status doktoranta lub studenta II stopnia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 stycznia 2020 r.

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-05 15:28:14