Nagroda Ministra dla Zespołu Chemii Kwantowej

Opublikowano dnia:
12-03-2020

Członkowie Zespołu Chemii Kwantowej działającego w naszym instytucie, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Katarzyny Pernal w składzie: dr inż. Ewa Pastorczak, dr Michał Hapka otrzymali nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Opracowana przez zespół efektywna obliczeniowo metoda do opisu korelacji elektronowej w układach molekularnych o charakterze wieloreferencyjnym może znaleźć zastosowanie w interpretacji wyników eksperymentów z zakresu spektroskopii i kinetyki chemicznej, przewidywania właściwości materiałów i reaktywności związków chemicznych, a nawet w projektowaniu nowych katalizatorów i materiałów fotochromowych.