Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano dnia:
10-06-2020

Instytut Fizyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Szczegółowe informacje...

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych;
 • dorobek publikacyjny z ostatnich lat, w tym bieżąca aktywność publikacyjna;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • udział w krajowych i międzynarodowych grantach naukowych przynajmniej jako wykonawca
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) na poziomie uniwersyteckim (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i/lub angielskim).

Dodatkowo:

 • znajomość zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego, ciekłych i stałych kryształów,materiałów polimerowych,
 • znajomość spektroskopii dielektrycznej oraz technik komplementarnych,
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium; (osoba zatrudniona będzie miała pod opieką m.in. laboratorium fizyki ciała stałego oraz laboratorium fizyki dielektryków ).
 • umiejętność posługiwania się zaawansowanymi programami obliczeniowymi jak Gaussian, Scilab;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki,
 • doświadczenie w promowaniu oferty edukacyjnej uczelni wyższej

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat z wykazem publikacji,
 • kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy oraz, że będzie reprezentował dyscyplinę nauki fizyczne.

Dokumenty konkursowe należy składać w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej,
ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź, jak również na adres e-mail: katarzyna.deptula@p.lodz.pl
w terminie do 09.07.2020 r.