FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców

Opublikowano dnia:
09-11-2021

Dyrektor Instytutu Fizyki PŁ ogłasza konkurs na granty wewnętrzne w ramach programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie nauki fizyczne.

Konkurs skierowany jest do doktorantów pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ oraz młodych naukowców (do 5 lat po doktoracie).

Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego uczelni poprzez podnoszenie umiejętności doktorantów i młodych naukowców w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie: https://p.lodz.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/dzialania-wspierajace-doskonalosc-naukowa/fu2n-fundusz-udoskonalania-umiejetnosci-mlodych-naukowcow

Nabór wniosków od 16 listopada do 5 grudnia 2021 r. Wnioski proszę składać w sekretariacie Instytutu Fizyki PŁ do p. Katarzyny Deptuły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2022 roku.