​Ogłoszenie wyników Konkursu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców”

Opublikowano dnia:
09-01-2022

W ramach konkursu obejmującego program „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie nauki fizyczne ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Fizyki PŁ 15 listopada 2021 roku, dotyczącego grantów wewnętrznych Politechniki Łódzkiej, przyznano dwa finansowania:

  1. mgr inż. Weronice Głowadzkiej w kategorii doktorant pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ dla projektu„Mikrownęki o wysokim parametrze Purcella do emiterów pojedynczych fotonów”
  2. dr inż. Agnieszce Krzemińskiej-Kowalskiej w kategorii młodzi naukowcy (do 5 lat po doktoracie) dla wniosku „Evaluation of the dispersion interaction change observed after excitation in strongly dispersion-bound systems.”

Serdecznie gratulujemy zwycięzcomkonkursu wobukategoriach i życzymy dalszych sukcesów naukowych!