Prestiżowe zaproszenie

Opublikowano dnia:
20-04-2022

Fascynujący świat kryształów biogenicznych

Nasza koleżanka z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, pani profesor Jolanta Prywer, została poproszona przez prestiżowe czasopismo Science do napisania artykułu o fascynujących obiektach naszego świata — kryształach biogenicznych.

Kryształy biogeniczne to kryształy, które rosną wewnątrz lub pod wpływem organizmów żywych. Ich formy są bardzo zróżnicowane, a proces ich wzrostu jest niezwykle złożony. Zrozumienie jak dochodzi do ich powstawania, jaką rolę spełniają w organizmach żywych oraz jakie mają własności fizyczne otworzy nam drogę do ich wykorzystania w różnorodnych zastosowaniach np. medycynie czy nawet walce z efektami zmian klimatycznych.

Artykuł autorstwa Prof. dr hab. Jolanty Prywer ukazał się 14 kwietnia. 

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.abo2781