Przyznano dyplomy za wkład wniesiony w umiędzynarodowienie Politechniki Łódzkiej

Opublikowano dnia:
03-11-2022

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik wyraził podziękowanie prof. Tomaszowi Czyszanowskiemu przyznając dyplomy za umiędzynarodowienie Politechniki Łódzkiej. 

Dyplom za projekt „Photonics on Germanium - New Industrial Consortium”

Dyplom za projekt „Miniaturized Board-mountable Optical Transreceiver for high data rate Military Satellite Communications”

Prof. Tomasz Czyszanowski wniósł istotny, indywidualny wkład w  powstanie tych międzynarodowych projektów badawczych.