FU2N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców

Opublikowano dnia:
21-12-2022

Kierownik dyscypliny nauki fizyczne w Politechnice Łódzkiej ogłasza drugą edycję konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie nauki fizyczne.

Konkurs skierowany jest do doktorantów pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ oraz młodych naukowców – tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku o grant wewnętrzny na podstawie Zarządzenia Nr 55/2021 z dnia 29 września 2021 r.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego uczelni poprzez podnoszenie umiejętności doktorantów i młodych naukowców w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie.

Nabór wniosków od 22 grudnia 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. Wnioski proszę składać w sekretariacie Instytutu Fizyki PŁ do p. Katarzyny Deptuły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 stycznia 2023 roku.