Steer your future with IDS - nauki fizyczne

Opublikowano dnia:
26-04-2023
Steer your future with IDS - nauki fizyczne

Dla mnie jako fizyka technicznego fascynujące jest również, jak różne zjawiska fizyczne można wykorzystać do konstrukcji urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie współczesnego świata mówi mgr inż. Michał Szmigielski, doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Bada ciekłe kryształy wykorzystywane m.in. w najnowszych wyświetlaczach.