Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mohammada Rezy Jangrouei

Opublikowano dnia:
27-11-2023
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mohammada Rezy Jangrouei

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Mohammada Rezy Jangrouei zatytułowanej: „Quantum chemistry studies of the electronic correlation affecting molecular interactions in excited states”.

Obrona odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. o godzinie 12:15 w Instytucie Fizyki Wydziału FTIMS PŁ w auli Arena Magica.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Katarzyna Pernal.