Analiza zjawisk fizycznych w antymonkowych laserach złączowych o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową emitujących promieniowanie o długości fali bliskiej 3 mikrometrom

NCN 2012/07/D/ST7/02581 (9.07.2013-8.09.2016)

Głównym celem niniejszego projektu jest zbadanie i wyjaśnienie zjawisk fizycznych limitujących osiągi i utrudniających działanie półprzewodnikowych laserów typu VCSEL wytworzonych w technologii antymonkowej i projektowanych do pracy w zakresie spektralnym odpowiadającym średniej podczerwieni. Laserami typu VCSEL (ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser) określa się zaawansowane konstrukcje laserów złączowych o emisji powierzchniowej z pionową wnęką rezonansową. Przeprowadzenie zaplanowanych badań umożliwi głębsze poznanie nie tylko samych zjawisk fizycznych (elektrycznych, termicznych, optycznych i rekombinacyjnych) będących podstawą działania wspomnianych laserów, ale przede wszystkim złożonych powiązań pomiędzy tymi zjawiskami. Proponowane we wniosku badania będą miały na celu wskazanie rozwiązań zarówno konstrukcyjnych, jak i materiałowych, które wpłyną zarówno na poprawę charakterystyk (wyższe temperatury pracy, większe moce emitowanego promieniowania) istniejących już laserów typu VCSEL emitujących promieniowanie o długości fali do 2.63 μm, jak i umożliwią rozszerzenie zakresu pracy przyrządów tego typu do długości fali wynoszącej 3 μm lub większej. Z uwagi na to, że dotychczas ukazało się zaledwie kilka prac o tej tematyce, w dodatku charakteryzujących się licznymi uproszczeniami, proponowane przez wnioskodawców badania będą, według obecnego stanu wiedzy autorów wniosku, pierwszą tak złożoną analizą przyrządów tego typu.