Modyfikacja właściwości kwantowych laserów kaskadowych za pomocą technologiitrawienia zogniskowaną wiązką jonową FIB

NCBiR PBS2/A3/15/2013 (1.10.2013-30.09.2016)

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii wytwarzania kwantowych laserów kaskadowych (QCL) pracujących na pojedynczym modzie podłużnym i charakteryzujących się bardzo dobrą jakością emitowanej wiązki). Lasery kaskadowe produkowane w standardowej technologii tych cech nie posiadają a obecny sposób wytwarzania laserów pracujących na pojedynczym modzie podłużnym wymaga skomplikowanej i drogiej wieloetapowej technologii.

Nowatorskie podejście do uzyskania pracy jednoczęstotliwościowej proponowane w projekcie jest oparte na odmiennej idei; laser jednoczęstotliwościowy wytwarzany jest w pojedynczym procesie epitaksji, bez konieczności wytwarzania periodycznego zaburzenia współczynnika załamania materiału, które zostaje zastąpiona odpowiednią obróbką technologiczną laserów wytworzonych w standardowej technologii (postprocessing). Praca na pojedynczym modzie podłużnym uzyskiwana jest w wyniku zastosowania rezonatora, składającego się z dwu sprzężonych wnęk (CC).