Półprzewodnikowe lasery dyskowe dostosowane do generacji promieniowania z zakresu średniej podczerwieni

NCN PRELUDIUM 2014/15/N/ST7/05290

Celem niniejszego projektu badawczego jest opracowanie nowych źródeł promieniowania z zakresu spektralnego 3-5 μm opartych o półprzewodnikowe lasery dyskowe, które spełniałyby kryteria dużej mocy, doskonałej jakości wiązki, niezawodności i niskiej ceny. Zastosowanie materiałów półprzewodnikowych do konstrukcji tych przyrządów pozwoliłoby także zachować ich kompaktowe rozmiary, a dzięki tzw. inżynierii przerwy wzbronionej mogłyby być one dostosowane do emisji w szerokim zakresie spektralnym.

None