Wykorzystując kinetyczno-geometryczny model wzrostu kryształów można ustalić względne prędkości wzrostu odpowiadające wzrostowi kryształów o różnych morfologiach. W ogólnym przypadku, względne prędkości wzrostu dają się przedstawić jako płaszczyzny przecinające się w trójwymiarowej przestrzeni wykresu. Takie przecinające się płaszczyzny dzielą przestrzeń wykresu na różne regiony odpowiadające różnym zmianom w morfologii rosnącego kryształu. W ten sposób można wyprowadzić warunki kinetyczne wzrostu kryształów o różnych morfologiach.

                                                                         

           Morfologia wewnętrzna kryształu wulfenitu - ewolucja poszczególnych ścian w czasie.
            Szczegółowa analiza: J. Prywer, J. Phys.: Condens. Matter 12 (2000) 6271–6286.

                                                                   

          Indukowane prążki w krysztale KBC. Szybko rosnąca ściana (0-10) zwiększa swój rozmiar. 
                  Szczegółowa analiza: J. Prywer, J. Phys. and Chem. of Solids 63 (2002) 493–501.

                                                              

Wykres zależności względnych prędkości wzrostu określający warunki kinetyczne wzrostu kryształów szczawianu wapnia o różnych morfologiach.
Szczegółowa analiza: J. Prywer, CrystEngComm 11 (2009) 196–202.