Dla studentów

None

Informacje i materiały dla studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Fizyki.

Zobacz pełną listę przedmiotów

Materiały dla studentów

  • Regulamin studiów  Pobierz
    Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej
  • Instrukcja BHP  Pobierz
    Instrukcja BHP obowiązująca w pracowniach IF PŁ

Science and Technology

Semestr
Programming for Engineers 1
Physics 1
Foundations of Thermodynamics 1
Fundamentals of Data Analysis 1
Experimental Methods in Science 2
Modern Physics 2
Electronics and Electrical Engineering 2
Semiconductors - laboratory 3
Applied Nuclear Physics 3
Geometrical and Physiological Optics 3
Analytical Mechanics 3
Foundations of Quantum Mechanics 4
Mathematical Methods in Physics 4
Laser Technology 4
Optical Devices 5
Foundations of Electrodynamics 5
Solids and Liquids 5
Final project 7
History of Physics 7

Fizyka Techniczna (I st.)

Semestr
Podstawy termodynamiki 1
Metody analizy danych doświadczalnych 2
Oprogramowanie open source 2
Podstawy Biofizyki 2
Mechanika teoretyczna 3
Fizyczne podstawy informatyki 3
Programowanie dla fizyków 3
Wstęp do fizyki współczesnej 3
Fizyka ośrodków ciągłych 3
Optyka geometryczna i fizjologiczna 3
Fizyka doświadczalna I 3
Narzędzia programistyczne 4
Fizyka doświadczalna II 4
Fizyka ciała stałego 5
Elektronika i elektrotechnika w badaniach fizycznych 5
Elektrodynamika 5
Przyrządy optyczne 5
Numeryczne metody fizyki komputerowej 5
Przygotowanie i prezentacja prac naukowych 6
Lasery i ich zastosowania 6
Technika Jądrowa 6
Wstęp do optoelektroniki 6
Laboratorium elektroniki 6
Technika cyfrowa 6
Lasery i ich wybrane zastosowania w fizyce 6
Podstawy analizy cyklu życia 6
Nowoczesne metody programowania 6
Wybrane działy matematyki 7
Praca dyplomowa (inżynierska) 7
Historia fizyki 7
Fizyka środowiska 7

Informatyka

Semestr
Fizyka ćwiczenia rachunkowe 1
Fizyka (studia niestacjonarne) 1
Fizyka I 1
Fizyka II 2
Fizyka współczesna 2
Podstawy elektroniki (laboratorium, studia stacjonarne) 3
Podstawy elektroniki i miernictwa (laboratorium, studia niestacjonarne) 3

Fizyka Techniczna (II st.)

Semestr
Modelowanie zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych 1
Fizyka ciekłych kryształów 1
Fizyka fazy skondensowanej 1
Badania doświadczalne wspomagane komputerowo 1
Biomateriały 2
Fizyka powierzchni i cienkich warstw 2
Eksperymentalne metody fizyki materiałów 2
Materiały i przyrządy optoelektroniczne 2
Optyczne i elektryczne własności kryształów 2
Fizyka sportu 3
Kryształy fotoniczne 3
Praca dyplomowa (magisterska) 3
Modele wzrostu kryształów stałych 3

Information Technology

Semestr
Electronics Foundation 2
Modern Physics Laboratory 2

Modelling and Data Science

Semestr
PBL 2022 4
Modelling of Physical Fields 5

Podział roku

Semestr letni 2020/2021

marzec
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
kwiecień
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
maj
pnwtśrczptsonie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
czerwiec
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
lipiec
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
wrzesień
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Semestr zimowy 2021/2022

październik
pnwtśrczptsonie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
listopad
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
grudzień
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
styczeń
pnwtśrczptsonie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
luty
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

Semestr letni 2021/2022

marzec
pnwtśrczptsonie
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
kwiecień
pnwtśrczptsonie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
maj
pnwtśrczptsonie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
czerwiec
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
lipiec
pnwtśrczptsonie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
wrzesień
pnwtśrczptsonie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

okres zajęć
zmiana rozkładu zajęć
sesja egzaminacyjna
dzień wolny