Dla studentów

Informacje i materiały dla studentów kierunków prowadzonych przez Instytut Fizyki.

Zobacz pełną listę przedmiotów

Materiały dla studentów

Science and Technology

Semestr
Physics for Engineers 1
Programming for Engineers 1
Physics 1
Foundations of Thermodynamics 1
Fundamentals of Data Analysis 1
Experimental Methods in Science 2
Modern Physics 2
Electronics and Electrical Engineering 2
Geometrical and Physiological Optics 3
Analytical Mechanics 3
Applied Nuclear Physics 3
Laser Technology 4
Foundations of Quantum Mechanics 4
Mathematical Methods in Physics 4
Solids and Liquids 5
Project II 5
Optical Devices 5
Foundations of Electrodynamics 5
Final project 7
History of Physics 7

Fizyka Techniczna (I st.)

Semestr
Podstawy termodynamiki 1
Metody analizy danych doświadczalnych 2
Podstawy Biofizyki 2
Oprogramowanie open source 2
Mechanika teoretyczna 3
Fizyka ośrodków ciągłych 3
Fizyka doświadczalna I 3
Optyka geometryczna i fizjologiczna 3
Fizyczne podstawy informatyki 3
Wstęp do fizyki współczesnej 3
Fizyka doświadczalna II 4
Numeryczne metody fizyki komputerowej 5
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 5
Elektrodynamika 5
Przyrządy optyczne 5
Wstęp do optoelektroniki 6
Przygotowanie i prezentacja prac naukowych 6
Lasery i ich zastosowania 6
Technika Jądrowa 6
Podstawy fizyki ciała stałego 6
Laboratorium elektroniki 6
Historia fizyki 7
Praca dyplomowa (inżynierska) 7
Wybrane działy matematyki 7
Fizyka środowiska 7

Informatyka

Semestr
Fizyka ćwiczenia rachunkowe 1
Fizyka (studia niestacjonarne) 1
Fizyka I 1
Podstawy elektroniki (laboratorium, studia stacjonarne) 2
Podstawy elektroniki i miernictwa (laboratorium, studia niestacjonarne) 2
Fizyka II 2
Fizyka współczesna 2

Fizyka Techniczna (II st.)

Semestr
Technika cyfrowa 1
Badania doświadczalne wspomagane komputerowo 1
Fizyka fazy skondensowanej 1
Modelowanie zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych 1
Fizyka ciekłych kryształów 1
Optyczne i elektryczne własności kryształów 2
Materiały i przyrządy optoelektroniczne 2
Eksperymentalne metody fizyki materiałów 2
Fizyka powierzchni i cienkich warstw 2
Biomateriały 2
Fizyka sportu 3
Kryształy fotoniczne 3
Praca dyplomowa (magisterska) 3
Modele wzrostu kryształów stałych 3

Information Technology

Semestr
Fundamentals of Electronics 2
Modern Physics Laboratory 2

Zasoby

  • Regulamin studiów
    Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej
    Pobierz

  • Instrukcja BHP
    Instrukcja BHP obowiązująca w pracowniach IF PŁ
    Pobierz