Maciej Dłużniewski

dr inż. Maciej Dłużniewski

adiunkt

+48 42 631 39 21
maciej.dluzniewski@p.lodz.pl

Podstawowe dane

 

Tematyka moich zainteresowań naukowych:

  • Badanie ruchliwości elektronów w cienkich warstwach,
  • Badanie wpływu warunków osadzania warstw diamentopodobnych na przewodnictwo elektryczne wytworzonego materiału,
  • Badanie mechanizmu przewodnictwa elektrycznego i transportu nośników ładunku elektrycznego w cienkich warstwach diamentopodobnych,
  • Badanie emisji polowej z powierzchni warstw diamentopodobnych.

W sieci: