Detektory średniej podczerwieni z hybrydowymi nanostrukturami dla zastosowań przemysłowych (HybNanoSens)

Projekt realizowany w ramach współpracy polsko-singapurskiej
NCBR POL-SINIV/1/2018

Inteligentne detektory umożliwiają ochronę naszego zdrowia i środowiska, oczekuje się od nich wysokiej czułości, szybkiej reakcji, niskiego zużycia energii i odporności na trudne warunki pracy. Większość szkodliwych gazów silnie absorbuje promieniowanie podczerwone z przedziału 3-5 μm, natomiast ciała o temperaturach zbliżonych do pokojonych silnie emitują w tym samym zakresie spektralnym stąd też duże zapotrzebowanie na efektywne fotodetektory pracujące w tym przedziale podczerwieni. Obecnie dostępne komercyjne czujniki obejmują fotodetektory oparte na HgCdTe, InSb i PbSe oraz czujniki termiczne, ale ich ograniczeniem jest niska efektywność pracy w temperaturze pokojowej.

W niniejszym projekcie chcemy połączyć doświadczenia zespołów badawczych z Singapuru i Polski w celu opracowania detektorów spełniających wymienione oczekiwania oraz charakteryzujących się minimalnym zużyciem energii oraz mogących pracować w temperaturze pokojowej (bez chłodzenia). Proponowane przez nas detektory będą oparte na materiałach półprzewodnikowych zawierających antymon i zostaną zintegrowane z nowatorskimi nanostruktami hybrydowymi redukującymi szum i poprawiającymi efektywność działania czujników.

None