• J. Prywer, A. Torzewska, E. Mielniczek-Brzóska, Understanding the role of zinc ions on struvite nucleation and growth in the context of infection urinary stones, Metallomics 16(5), mfae017, 2024
 • G. Lekshmi, A. Krzemińska, S. Sundararaju, S. J. Hinder, A. Zatylna, P. Paneth, J. Pietrasik, C. Sudip, W. Hendrickx, A. J. Nathanael, B. Januszewicz, L. Kolodziejczyk, L. Kaczmarek, V. Kumaravel, Engineering of brewery waste-derived graphene quantum dots with ZnO nanoparticles for treating multi-drug resistant bacterial infections, J. Environ. Chem. Eng. 12(2), 112263, 2024
 • P. P. Michałowski, M. Gębski, P. Śpiewak, W. Kołkowski, I. Pasternak, W. Głowadzka, M. Wasiak, T. Czyszanowski, W. Strupiński, Artifact-free secondary ion mass spectrometry profiling of a full vertical cavity surface emitting laser structure, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation 225, 114003, 2024
 • M. Matoušek, K. Pernal, F. Pavošević, L. Veis, Variational Quantum Eigensolver Boosted by Adiabatic Connection, J. Phys. Chem. A 128(3), 687-698, 2024
 • R. Zuzak, M. Kumar, O. Stoica, D. Soler‐Polo, J. Brabec, K. Pernal, L. Veis, R. Blieck, A. M. Echavarren, P. Jelínek, S. Godlewski, On‐Surface Synthesis and Determination of the Open‐Shell Singlet Ground State of Tridecacene, Angew. Chem. Int. Ed., 2024
 • J. Tosiek, L. Campobasso, The continuity equation in the phase space quantum mechanics, Ann. Phys-new. York. 460, 169564, 2024
 • M. Więckowska, M. Dems, Increasing Single-Mode Power in VCSELs With Antiresonant Oxide Island, IEEE Photonics J. 16, 1-7, 2024
 • M. Kisiel, W. Zając, M. Włodarska, Ł. Byczyński, D. Czachor-Jadacka, B. Mossety-Leszczak, G. Pietruszewska, M. Droździel-Jurkiewicz, J. Bieniaś, Nonterminal liquid crystalline epoxy resins as structurally ordered low Tg thermosets with potential as smart polymers, str. 516-532, 2024
 • A. Janaszek, P. Wróbel, M. Dems, O. Ceylan, Y. Gurbuz, Ł. Kubiszyn, J. Piotrowski, R. Kotyński, Rigorous optical modelling of long-wavelength infrared photodetector with 2D subwavelength hole array in gold film, Opto-Electron. Rev. 32(1), e148831, 2024
 • M. Ekielski, W. Głowadzka, K. Bogdanowicz, M. Rygała, M. Mikulicz, P. Śpiewak, M. Kowalski, M. Gębski, M. Motyka, A. Szerling, T. Czyszanowski, Monolithic High Contrast Grating Integrated with Metal: Infrared Electrode with Exceptionally High Conductivity and Transmission, Adv. Funct. Mater., 2312392, 2023
 • P. Śpiewak, M. Gębski, W. Strupiński, T. Czyszanowski, W. Kołkowski, I. Pasternak, R. Sarzała, W. Nakwaski, M. Wasiak, Determination of electrical and thermal parameters of vertical-cavity surface-emitting lasers, Metrol. Meas. Syst. 30(3), 519-529, 2023
 • D. Dąbrówka, Wpływ warstwy ZnO na parametry pracy azotkowych laserów o emisji krawędziowej, Prz. Elektrotechniczn. 1(10), 243-246, 2023
 • K. Pomorski, B. Stojewski, Hybrid Schrödinger-Ginzburg-Landau (Sch-GL) approach to study of superconducting integrated structures, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2023
 • D. Drwal, M. Matoušek, P. Golub, A. Tucholska, M. Hapka, J. Brabec, L. Veis, K. Pernal, Role of Spin Polarization and Dynamic Correlation in Singlet–Triplet Gap Inversion of Heptazine Derivatives, J. Chem. Theory Comput., 2023
 • D. Cieśliński, A. Tucholska, M. Modrzejewski, Post-Kohn–Sham Random-Phase Approximation and Correction Terms in the Expectation-Value Coupled-Cluster Formulation, J. Chem. Theory Comput. 19(19), 6619-6631, 2023
 • M. Dems, Convergence of Factorization Rules for Modal Methods in Fourier-Bessel Basis. Is the Inverse Rule Really the Best?, 2023 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD), Turin, Italy, 18-21 Wrz 2023
 • M. Więckowska, M. Dems, Single-Mode Emission in VCSELs with Antiresonant Oxide Islands, 2023 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD), Turin, Italy, 18-21 Wrz 2023
 • A. Szerling, M. Kozubal, M. Gębski, K. Pągowska, P. P. Michałowski, K. Kosiel, M. Ekielski, T. Czyszanowski, Ion implantation for semiconductor lasers, 2023 International Conference on Numerical Simulation of Optoelectronic Devices (NUSOD), Turin, Italy, 18-21 Wrz 2023
 • M. Włodarska, B. Mossety‐Leszczak, M. Kisiel, W. Zając, L. Okrasa, Changes in molecular relaxations and network properties of a triaromatic liquid crystal epoxy resin with nonterminal functional groups, J. Polym. Sci. 2023, 2023
 • E. Pruszyńska-Karbownik, D. Jandura, M. Dems, Ł. Zinkiewicz, A. Broda, M. Gębski, J. Muszalski, D. Pudis, J. Suffczyński, T. Czyszanowski, Concept of inverted refractive-index-contrast grating mirror and exemplary fabrication by 3D laser micro-printing, Nanophotonics 12(18), 3579–3588, 2023