Metoda obliczeniowa do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych w stanie wzbudzonym

Projekt ma na celu uzupełnienie zestawu narzędzi, którymi dysponuje chemia obliczeniowa i stworzenie metody, która tanio i dokładnie opisywałaby oddziaływania - w tym również niekowalencyjne - w stanie wzbudzonym.

Metoda zostanie zaimplementowana w szeroko dostępnym programie do obliczeń kwantowochemicznych, a następnie użyta do opisu układów takich jak perylen i jego pochodne, które mają zastosowanie w budowie ogniw słonecznych, co może przyczynić się do skonstruowania tych urządzeń o lepszej efektywności niż już istniejące.