Zespół Fizyki Dielektryków

None

Działalność naukowa Zespołu Fizyki Dielektryków obejmuje szereg zagadnień związanych z numerycznym, teoretycznym i doświadczalnym badaniem różnorodnych grup materiałów dielektrycznych oraz struktur jakie tworzą. Tematyka badawcza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, wysoko wyspecjalizowane materiały wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak mikroelektronika, czy optoelektronika. 

Przedmiotem badań są między innymi:

 • epoksydy oraz ciekłokrystaliczne sieci epoksydowe
 • polimery w tym polimery ciekłokrystaliczne
 • ferroelektryczne ciekłe kryształy
 • warstwy węglowe

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. eksperymentalne metody badania fizycznych właściwości materiałów węglowych
 2. doświadczalne badania struktury i dynamiki ruchów molekularnych materiałów nisko- i wysokocząsteczkowych (m.in. epoksydowych, polimerowych, ich mieszanin oraz kompozytów) w oparciu o szerokopasmową spektroskopię dielektryczną.

Ostatnie 10 publikacji

 • M. Włodarska, Curing Reaction and Dielectric Properties of Rigid and Elastic Liquid Crystal Epoxy Networks Modified with Nanofillers, International Journal of Polymer Science, tom 2018, nr article ID 9578654, str. 1-10, 2018

 • B. Mossety-Leszczak, M. Kisiel, P. Szałański, M. Włodarska, U. Szeluga, S. Pusz, The Influence of a Magnetic Field on the Morphology and Thermomechanical Properties of a Liquid Crystalline Epoxy Carbon Composite, Polym. Compos., tom 39, nr S4, str. E2573-E2583, 2018

 • A. Banaszak-Piechowska, K. Fabisiak, E. Staryga, K. Paprocki, Electrical properties and Mott parameters of polycrystalline diamond films synthesized by HF CVD method from hydrogen/methanol gas mixture, MATERIALS SCIENCE-POLAND, tom 35, nr 4, str. 830-837, listopad 2017

 • B. Mossety-Leszczak, M. Włodarska, Liquid-crystalline epoxy thermosets as matrices for ordered nanocomposites—a summary of experimental studies, Polym. Compos., tom 38, nr 2, str. 277–286, maj 2017

 • K. Paprocki, K. Fabisiak, R. Bogdanowicz, Ł. Gołuński, E. Staryga, M. Szybowicz, M. Kowalska, A. B. -. Piechowska, Charge-based deep level transient spectroscopy of B-doped and undoped polycrystalline diamond films, J. Mater. Sci., tom 52, nr 17, str. 10119–10126, maj 2017

 • A. Kowalewska, M. Nowacka, M. Włodarska, B. Zgardzińska, R. Zaleski, M. Oszajca, J. Krajenta, S. Kaźmierski, Solid-state dynamics and single-crystal to single-crystal structural transformations in octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane and octavinyloctasilsesquioxane, Phys. Chem. Chem. Phys., tom 19, str. 27516--27529, 2017

 • A. B. -. Piechowska, K. Paprocki, K. Fabisiak, A. Dudkowiak, M. Szybowicz, E. Staryga, Structural and Electrical Characterization of Undoped Diamond Layer Grown by HF CVD, ACTA PHYSICA POLONICA A, tom 132, nr 4, str. 1411-1414, 2017

 • M. Włodarska, B. Mossety-Leszczak, Phase transitions and dielectric properties in a symmetric liquid crystalline compound with central triaromatic group, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, tom 79, str. 10202p1-p8, 2017

 • P. Śpiewak, M. Wasiak, M. Dłużniewski, E. Staryga, R. Sarzała, Wpływ parametrów fizycznych warstwy ITO na pracę azotkowych laserów typu VCSEL, Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2016, str. 47-50, wrzesień 2016

 • M. Izdebski, M. Włodarska, Kinetic block model of crystal–mother-phase interface with preferential clustering - single layer case, Cryst. Res. Technol., tom 51, nr No. 1, str. 16-22, styczeń 2016