Zespół Fizyki Dielektryków

None

Działalność naukowa Zespołu Fizyki Dielektryków obejmuje szereg zagadnień związanych z numerycznym, teoretycznym i doświadczalnym badaniem różnorodnych grup materiałów dielektrycznych oraz struktur jakie tworzą. Tematyka badawcza jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne, wysoko wyspecjalizowane materiały wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak mikroelektronika, czy optoelektronika. 

Przedmiotem badań są między innymi:

 • epoksydy oraz ciekłokrystaliczne sieci epoksydowe
 • polimery w tym polimery ciekłokrystaliczne
 • ferroelektryczne ciekłe kryształy
 • warstwy węglowe

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. eksperymentalne metody badania fizycznych właściwości materiałów węglowych
 2. doświadczalne badania struktury i dynamiki ruchów molekularnych materiałów nisko- i wysokocząsteczkowych (m.in. epoksydowych, polimerowych, ich mieszanin oraz kompozytów) w oparciu o szerokopasmową spektroskopię dielektryczną.

Ostatnie 10 publikacji

 • G. Bąk, Photo-enhanced conduction in inhomogeneous thin film space charge limited conducting systems, Scientific Bulletin Physics, nr 37, str. 11-20, 2016

 • G. Bąk, M. Wojciechowski, M. Tykarska, Some physical properties of liquid crystalline 1H6Bi compound, J. Mol. Liq., nr 201, str. 43-49, 2015

 • M. Włodarska, A. Dziewirz, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, G. Bąk, Liquid crystal epoxide network based on azoxy mesogen - electrical properties, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, nr 63, str. 202011:0p-20201:p7, 2013

 • M. Włodarska, A. Maj, B. Mossety-Leszczak, G. Bąk, H. Galina, L. Okrasa, M. Izdebski, Liquid crystal epoxy resins based on biphenyl group cured with aromatic amines - studied by dielectric spectroscopy, J. Polym. Res., tom 20, str. 1-8, 2013

 • M. Wojciechowski, M. Tykarska, G. Bąk, Dielectric and optical properties of liquid crystal 1H6Bi, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, nr 33, str. 115-125, grudzień 2012

 • G. Bąk, Dispersive charge transport in hopping systems under open-circuit conditions: computer simulation, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, nr 33, str. 5-17, grudzień 2012

 • M. Włodarska, M. Partyka, G. Bąk, B. Mossety-Leszczak, H. Galina, Z. Floriańczyk, K. Łokaj, Electric Conductivity in Epoxy Matrix with Nanoparticles, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, nr 33, str. 109-114, grudzień 2012

 • K. Fabisiak, R. Torz-Piotrowska, E. Staryga, M. Szybowicz, K. Paprocki, P. Popielarski, F. Bylicki, A. Wrzyszczyński, Cyclic voltammetry response of an undoped CVD diamond electrodes, Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, tom 177, nr 15, str. 1243-1247, 2012

 • K. Fabisiak, R. Torz-Piotrowska, E. Staryga, M. Szybowicz, K. Paprocki, A. Banaszak, P. Popielarski, The influence of working gas on CVD diamond quality, Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, tom 177, nr 15, str. 1352-1357, 2012

 • E. Staryga, K. Fabisiak, M. Dłużniewski, G. Bąk, Electron emission from nitrogen-doped polycrystalline diamond/Si heterostructures, MATERIALS SCIENCE-POLAND, tom 30, No. 4, str. 390-397, 2012