Zespół Fotoniki

None

Zespół Fotoniki to grupa zdolnych ludzi zajmująca się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w strukturach fotonicznych. Nasze zainteresowania skupiają się na elementach półprzewodnikowych:

 • diodach laserowych o emisji krawędziowej,
 • diodach laserowych o emisji powierzchniowej (VCSEL),
 • matrycach laserowych,
 • fotodetektorach (resonant cavity photodetectors).

Nasze modele uwzględniają kompleks zjawisk

 • optycznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych,
 • mechanicznych,
 • kwantowych (wzmocnienie),
 • kinetyki oksydacji

występujących w laserach emitujących światło w całym spektrum barw widzialnych, jak również w podczerwieni i ultrafiolecie.

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. trójwymiarową komputerową symulację działania laserów złączowych i diod elektroluminescencyjnych różnych typów przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy zjawiskami cieplnymi, elektrycznymi i optycznymi, a także związanymi ze wzmocnieniem laserowym i naprężeniami mechanicznymi,
 2. badanie procesów generacji i rozpływu strumienia ciepła w laserach złączowych i diodach elektroluminescencyjnych różnych typów,
 3. badanie oddziaływań cieplnych, elektrycznych, optycznych, wzmocnieniowych i mechanicznych pomiędzy elementami jedno- i dwuwymiarowych matryc laserów złączowych,
 4. analizę przebiegu degradacji raptownej i stopniowej laserów złączowych; analizę fizycznych mechanizmów degradacji,
 5. teoretyczną analizę przewodności cieplnej potrójnych i poczwórnych związków półprzewodnikowych grupy AIIIBV,
 6. optymalizację konstrukcji laserów złączowych i matryc laserowych dużej mocy z punktu widzenia maksymalizacji ich wydajności,
 7. modelowanie kinetyki oksydacji warstw AlAs podczas wytwarzania nowoczesnych laserów o emisji powierzchniowej typu VCSEL,
 8. badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturach posiadających fotoniczną przerwę wzbronioną (kryształy fotoniczne).

Kierownik zespołu

Projekty zespołu

Ostatnie publikacje

 • K. Pierściński, M. Bugajski, T. Czyszanowski, A. Kolek, M. Wesołowski, M. Kuc, R. Sarzała, M. Dems, M. Płuska, D. Pierścińska, W. Strupiński, A. Czerwiński, Coupled-cavity AlInAs/InGaAs/InP quantum cascade lasers fabricated by focused ion beam processing, JPhys Photonics, tom 1, nr 1, str. 015001, 2019

 • L. Frasunkiewicz, T. Czyszanowski, H. Thienpont, K. Panajotov, Electrically tunable VCSEL with intra-cavity liquid crystal: Design, optimization, and analysis of polarization- and mode-stability, Opt. Commun., tom 427, str. 271-277, listopad 2018

 • M. Więckowska, T. Czyszanowski, G. Almuneau, M. Dems, Shaping vertical-cavity surface-emitting laser mode profiles with an antiresonant oxide island for improved single-mode emission, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, tom 35, nr 9, str. 2259-2265, wrzesień 2018