Zespół Fotoniki

None

Zespół Fotoniki to grupa zdolnych ludzi zajmująca się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w strukturach fotonicznych. Nasze zainteresowania skupiają się na elementach półprzewodnikowych:

 • diodach laserowych o emisji krawędziowej,
 • diodach laserowych o emisji powierzchniowej (VCSEL),
 • matrycach laserowych,
 • fotodetektorach (resonant cavity photodetectors).

Nasze modele uwzględniają kompleks zjawisk

 • optycznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych,
 • mechanicznych,
 • kwantowych (wzmocnienie),
 • kinetyki oksydacji

występujących w laserach emitujących światło w całym spektrum barw widzialnych, jak również w podczerwieni i ultrafiolecie.

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. trójwymiarową komputerową symulację działania laserów złączowych i diod elektroluminescencyjnych różnych typów przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy zjawiskami cieplnymi, elektrycznymi i optycznymi, a także związanymi ze wzmocnieniem laserowym i naprężeniami mechanicznymi,
 2. badanie procesów generacji i rozpływu strumienia ciepła w laserach złączowych i diodach elektroluminescencyjnych różnych typów,
 3. badanie oddziaływań cieplnych, elektrycznych, optycznych, wzmocnieniowych i mechanicznych pomiędzy elementami jedno- i dwuwymiarowych matryc laserów złączowych,
 4. analizę przebiegu degradacji raptownej i stopniowej laserów złączowych; analizę fizycznych mechanizmów degradacji,
 5. teoretyczną analizę przewodności cieplnej potrójnych i poczwórnych związków półprzewodnikowych grupy AIIIBV,
 6. optymalizację konstrukcji laserów złączowych i matryc laserowych dużej mocy z punktu widzenia maksymalizacji ich wydajności,
 7. modelowanie kinetyki oksydacji warstw AlAs podczas wytwarzania nowoczesnych laserów o emisji powierzchniowej typu VCSEL,
 8. badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturach posiadających fotoniczną przerwę wzbronioną (kryształy fotoniczne).

Kierownik zespołu

Projekty zespołu

Ostatnie publikacje

 • M. Gebski, M. Dems, M. Wasiak, J. A. Lott, T. Czyszanowski, Monolithic Subwavelength High-Index-Contrast Grating VCSEL, IEEE Photonics Technology Letters, tom 27, nr 18, str. 1953--1956, wrzesień 2015

 • C. Belmonte, L. Frasunkiewicz, T. Czyszanowski, H. Thienpont, J. Beeckman, K. Neyts, K. Panajotov, Optimization of electrically tunable VCSEL with intracavity nematic liquid crystal, Opt. Express, tom 23, nr 12, str. 15706--15715, czerwiec 2015

 • M. Gębski, M. Dems, A. Szerling, M. Motyka, L. Marona, R. Kruszka, D. Urbańczyk, M. Walczakowski, N. Pałka, A. Wójcik-Jedlińska, e. al., Monolithic high-index contrast grating: a material independent high-reflectance VCSEL mirror, Opt. Express, tom 23, nr 9, str. 11674, 2015