Zespół Fotoniki

None

Zespół Fotoniki to grupa zdolnych ludzi zajmująca się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w strukturach fotonicznych. Nasze zainteresowania skupiają się na elementach półprzewodnikowych:

 • diodach laserowych o emisji krawędziowej,
 • diodach laserowych o emisji powierzchniowej (VCSEL),
 • matrycach laserowych,
 • fotodetektorach (resonant cavity photodetectors).

Nasze modele uwzględniają kompleks zjawisk

 • optycznych,
 • elektrycznych,
 • termicznych,
 • mechanicznych,
 • kwantowych (wzmocnienie),
 • kinetyki oksydacji

występujących w laserach emitujących światło w całym spektrum barw widzialnych, jak również w podczerwieni i ultrafiolecie.

W szczególności obszar naszych zainteresowań obejmuje:

 1. trójwymiarową komputerową symulację działania laserów złączowych i diod elektroluminescencyjnych różnych typów przy uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania pomiędzy zjawiskami cieplnymi, elektrycznymi i optycznymi, a także związanymi ze wzmocnieniem laserowym i naprężeniami mechanicznymi,
 2. badanie procesów generacji i rozpływu strumienia ciepła w laserach złączowych i diodach elektroluminescencyjnych różnych typów,
 3. badanie oddziaływań cieplnych, elektrycznych, optycznych, wzmocnieniowych i mechanicznych pomiędzy elementami jedno- i dwuwymiarowych matryc laserów złączowych,
 4. analizę przebiegu degradacji raptownej i stopniowej laserów złączowych; analizę fizycznych mechanizmów degradacji,
 5. teoretyczną analizę przewodności cieplnej potrójnych i poczwórnych związków półprzewodnikowych grupy AIIIBV,
 6. optymalizację konstrukcji laserów złączowych i matryc laserowych dużej mocy z punktu widzenia maksymalizacji ich wydajności,
 7. modelowanie kinetyki oksydacji warstw AlAs podczas wytwarzania nowoczesnych laserów o emisji powierzchniowej typu VCSEL,
 8. badanie rozkładu pola elektromagnetycznego w strukturach posiadających fotoniczną przerwę wzbronioną (kryształy fotoniczne).

Kierownik zespołu

Realizowane projekty

Ostatnie publikacje

 • E. Pruszyńska-Karbownik, D. Jandura, M. Dems, Ł. Zinkiewicz, A. Broda, M. Gębski, J. Muszalski, D. Pudis, J. Suffczyński, T. Czyszanowski, Concept of inverted refractive-index-contrast grating mirror and exemplary fabrication by 3D laser micro-printing, P. Soc. Photo-opt. Ins. 0(0), 2023
 • P. Śpiewak, R. Sarzała, M. Wasiak, Impact of cavity design on the modulation properties of a GaAs-based VCSEL, Opt. Laser Technol. 163, 109373, 2023
 • M. Mikulicz, M. Rygała, T. Smołka, M. Janczak, M. Badura, A. Łozińska, A. Wolf, M. Emmerling, B. Ściana, S. Höfling, T. Czyszanowski, G. Sęk, M. Motyka, Enhancement of quantum cascade laser intersubband transitions via coupling to resonant discrete photonic modes of subwavelength gratings, Opt. Express 31(16), 26898, 2023
 • A. Schade, A. Bader, T. Huber, S. Kuhn, T. Czyszanowski, A. Pfenning, M. Rygała, T. Smołka, M. Motyka, G. Sęk, F. Hartmann, S. Höfling, Monolithic high contrast grating on GaSb/AlAsSb based epitaxial structures for mid-infrared wavelength applications, Opt. Express 31(10), 16025, 2023
 • M. Janczak, R. Sarzała, M. Dems, A. Kolek, M. Bugajski, W. Nakwaski, T. Czyszanowski, Threshold performance of pulse-operating quantum-cascade vertical-cavity surface-emitting lasers, Opt. Express 30(25), 45054, 2022