Lasery o emisji powierzchniowej ze sprzężonymi wnękami rezonansowymi

NCN 2012/06/M/ST7/00442 (1.07.2013-30.06.2016)

Głównym celem projektu jest dokładne zbadanie i wyjaśnienie zjawisk fizycznych zachodzących w laserze typu VCSEL z sprzężonymi wnękami rezonansowymi (coupled-cavity VCSEL – CC VCSEL) emitującego promieniowanie o dwóch różnych, ustalonych długościach fali. Badania będą prowadzone na drodze analizy numerycznej popartej weryfikacją eksperymentalną. Z punktu widzenia zastosowań praktycznych najbardziej wartościowym trybem pracy lasera jest emisja dwóch modów podstawowych odpowiadających dwóm różnym modom podłużnym, którym towarzyszy silna dyskryminacja poprzecznych modów wyższych rzędów. Taka konfiguracja umożliwia bardzo szybką modulację emitowanego promieniowania typu "push-pull", w której zostają wyeliminowane oscylacje relaksacyjne fotonów i elektronów, a jedynym ograniczeniem szybkości modulacji pozostaje czas życia fotonów we wnęce rezonansowej, co teoretycznie umożliwia modulację lasera rzędu 100 GHz.