Zespół Fizyki Monokryształów

Działalność naukowo-badawcza zespołu Fizyki Monokryształów

W zespole Fizyki Monokryształów prowadzone są pomiary i badania nad rozwojem technik pomiarowych obejmujące:

  • efekty elektro-optyczne w monokryształach i cieczach,
  • aktywność optyczna indukowana polem elektrycznym (elektrożyracja) w monokryształach i cieczach,
  • dichroizm i naturalna dwójłomność indukowana w cieczach przez elektrody i przyłożone pole elektryczne,
  • wpływu starzenia olejów pochodzenia naturalnego i naftowego na wymienione powyżej efekty.

Zespół dysponuje dwoma czynnymi stanowiskami pomiarowymi z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m.in. stoły antywibracyjne, lasery He‑Ne, układy wysokiego napięcia, woltomierze lock‑in i automatykę sterującą.

Prace doświadczalne są wspierane przez teoretyczne analizy błędów pomiarowych i możliwości pomiaru wybranego efektu na tle innych występujących jednocześnie efektów.

Dodatkowym tematem badań jest modelowanie wzrostu monokryształów.