prof. dr hab. Grzegorz Bąk


Zespół Fizyki Dielektryków

+48 42 631 36 37
grzegorz.bak@p.lodz.pl

Główne dziedziny badań to fizyka materiałów, w tym cienkich warstw materiałów molekularnych i kowalencyjnych.  Badania obejmują zjawiska polaryzacji, transport ładunku i inne właściwości fizyczne materiałów organicznych, warstw węglowych i nisko- oraz wysokocząsteczkowych materiałów wykazujących anizotropię struktury.

Kilka ostatnich publikacji

  • G. Bąk, Photo-enhanced conduction in inhomogeneous thin film space charge limited conducting systems, Scientific Bulletin Physics, nr 37, str. 11-20, 2016

  • G. Bąk, M. Wojciechowski, M. Tykarska, Some physical properties of liquid crystalline 1H6Bi compound, J. Mol. Liq., nr 201, str. 43-49, 2015

  • M. Wojciechowski, M. Tykarska, G. Bąk, DIELECTRIC PROPERTIES OF FERRIELECTRIC SUBPHASE OF LIQUID CRYSTAL MHPOPB, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, tom 34, str. 57-64, 2013

Konsultacje

pokój nr 3.11 (III p.), Instytut Fizyki,

wtorek 13:00-13:45, czwartek 13:00-13:45

Materiały dla studentów

Wiadomości

  • Brak wiadomości.