dr inż. Tomasz Wojtatowicz

Starszy specjalista
Zespół Kryształów Biogenicznych

+48 42 6313655
tomasz.wojtatowicz@p.lodz.pl

Pełnione funkcje

Administrator poczty w IF

Opiekun Laboratorium Zastosowań Komputerów w Fizyce, Laboratorium Elektroniki Kwantowej i Optyki Nieliniowej