• A. Opanowicz, T. Majchrzak, M. Szurgot, Określanie parametrów głębokich pułapek elektronowych z krzywych termicznie stymulowanych prądów w monokryształąch CdSe, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, tom 2, str. 22-35, styczeń 1973
  • A. Opanowicz, M. Szurgot, Zmiany stężenia głębokich pułapek elektronowych wywołane fotochemicznymi reakcjami w kryształach CdS, Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź, tom 1, str. 53-60, styczeń 1973