Fizyka fazy skondensowanej

  • 1 Symulacja wzrostu i rozpuszczania kryształów metodą Monte Carlo  Pobierz
  • 2 Charakteryzacja kryształów metodą trawienia chemicznego.  Pobierz
  • 3 Elementy i operacje symetrii zadanego kryształu  Pobierz
  • 4 Efekt fotowoltaiczny i fotoprzewodnictwo. Badanie fotodiody i fotoopornika  Pobierz
  • 5 Badanie zjawiska Seebecka (zjawiska termoelektrycznego) w metalach i półprzewodnikach.  Pobierz
  • 6 Optoelektronika półprzewodnikowa. Elektroluminescencja w złączu p-n.  Pobierz
  • 7 Badanie przemian fazowych pierwszego rodzaju metodą kalorymetryczną.  Pobierz
  • 8 Ultradźwięki. Defektoskopia ultradźwiękowa. Pochłanianie ultradźwięków.  Pobierz
  • 9 Temperaturowa zależność statycznych i dynamicznych charakterystyk własności złącza p-n.  Pobierz