Optyczne i elektryczne własności kryształów

  • 1 Optyczne badania kryształów - dwójłomność naturalna i wymuszona  Pobierz
  • 2 Badania własności ferroelektrycznych soli Seignette'a.  Pobierz
  • 3 Badanie krawędzi absorpcji podstawowej kryształów półprzewodnikowych.  Pobierz
  • 4 Badanie liniowego efektu elektrooptycznego (efekt Pockelsa) w kryształach grupy KDP.  Pobierz
  • 5 Pomiar zależności temperaturowej częstości drgań własnych kryształu kwarcu metodą zdudnień i meto  Pobierz
  • 6 Pomiar zależności temperaturowej przenikalnosci dielektrycznej krysztalów TGS w pobliżu przejścia  Pobierz