prof. dr hab. inż. Jolanta Prywer

profesor
Zespół Kryształów Biogenicznych

42 631 36 53
jolanta.prywer@p.lodz.pl

ResearchGate

ORCID

Lider Zespołu Kryształów Biogenicznych

Zainteresowania badawcze

-  biomineralizacja roślin

infekcyjne kamienie moczowe

ewolucja morfologii kryształu

wczesne fazy zarodkowania

10 ostatnich publikacji

 • J. Prywer, The fascinating world of biogenic crystals, Science (Washington, DC, U. S.), tom 376, nr 6590, str. 240-24, 2022

 • J. Prywer, R. Kruszyński, M. Świątkowski, A. Soszyński, D. Kajewski, K. Roleder, First Experimental Evidence of the Piezoelectric Nature of Struvite, Scientific Reports, tom 11, str. 14860 , 2021

 • D. Sidorczuk, M. Kozanecki, B. Civalleri, K. Pernal, J. Prywer, Structural and Optical Properties of Struvite. Elucidating Structure of Infrared Spectrum in High Frequency Range, J. Phys. Chem. A, tom 124, str. 8668–8678, 2020

 • J. Prywer, D. Delmonte, M. Solzi, F. Cugini, K. Roleder, A. Soszyński, A. Ciżman, J. K. Zaręba, First Experimental Evidences of the Ferroelectric Nature of Struvite, Cryst. Growth Des., tom 20, str. 4454−4460, 2020

 • J. Prywer, E. Mielniczek-Brzóska, Effect of (−)-Epicatechin on Poorly Crystalline and Amorphous Precipitate. The Role of Green Tea Compound in the Formation of Infectious Urinary Stones, Crystal Growth & Design, tom 20, str. 148−15, 2020

 • J. Prywer, L. Sieroń, A. Czylkowska, Struvite grown in gel, its crystal structure at 90 K and thermoanalytical study, Crystals, tom 9, str. 89, 2019

 • J. Prywer, E. Mielniczek-Brzóska, Formation of poorly crystalline and amorphous precipitate, a component of infectious urinary stones - role of tetrasodium pyrophosphate , Crystal Growth & Design, tom 19, str. 1048–1056, 2019

 • J. Prywer, A. Torzewska, Aggregation of poorly crystalline and amorphous components of infectious urinary stones is mediated by bacterial lipopolysaccharide, Scientific Reports, tom 9, str. 17061, 2019

 • J. Prywer, A. Torzewska, Impact of bacteria on aggregation of crystalline and amorphous components of infectious urinary stones, J. Cryst. Growth, tom 506, str. 71−78, 2019

 • J. Prywer, M. Kozanecki, E. Mielniczek-Brzóska, A. Torzewska, Solid Phases Precipitating in Artificial Urine in the Absence and Presence of Bacteria Proteus mirabilis−A Contribution to the Understanding of Infectious Urinary Stone Formation, Crystals, tom 8, str. 164, 2018

Konsultacje

pokój nr 107

Materiały dla studentów

Wiadomości

 • Brak wiadomości.