Modele wzrostu kryształów stałych

 • W1. Termodynamiczne podstawy równowagi fazowej i krystalizacji. Pobierz
 • W2. Równowaga fazowa i diagramy fazowe Pobierz
 • W3. Termodynamiczne modele blokowe wzrostu kryształów Pobierz
 • W4. Zarodkowanie kryształów Pobierz
 • W5. Symulacje Monte Carlo Pobierz
 • Cały wykład ze spisem treści Pobierz
 • Lista tematów na kolokwium wykładowe Pobierz

 • Ćw1. Termodynamiczne podstawy równowagi fazowej i krystalizacji. Pobierz
 • Ćw.2. Reguła faz Gibbsa Pobierz
 • Ćw 3. Diagramy fazowe Pobierz
 • Ćw. 4. Zarodkowanie Pobierz
 • Tematy projektów do wykonania w ramach ćwiczeń Pobierz

Pytania na kolokwium będą wybrane z listy pytań zamieszczonej w materiałach do wykładu.

Ostatnia aktualizacja strony: 22 czerwca 2016 r.

Prowadzący przedmiot

Wiadomości

 • Brak wiadomości.