Podstawy elektroniki (laboratorium)

Laboratorium elektroniki mieści się w budynku B14 Instytutu Fizyki, ul. Wólczańska 217/221, sala 2.03, II piętro.


Instrukcje do ćwiczeń

E01 - Miernictwo

E02 - Diody

E03 - Tranzystory 1

E04 - Tranzystory 2

E05 - Filtry pasywne

E06 = F3 - Filtry aktywne 1 rzędu

E07 = F2 - Filtry aktywne 2 rzędu

E08 - Wzmacniacz operacyjny

E09 - Komparatory

E10 - Generator

E11 - Układy całkujące i różniczkujące

E12 - Elementy optoelektroniczne

E13 - Zasilacze

E14 - Elementy logiczne

E51 - Układy kombinacyjne NAND

E52 - Układy kombinacyjne NOR

Prezentacja "Wprowadzenie do ćwiczeń E51 i E52"

Symulator zalecany do wykonania ćwiczeń E51 i E52 w trybie zdalnym:

Logic Works Demo - download

Proszę nie kupować pełnej wersji programu - wystarczy darmowa wersja demo, np. wersja 5.6b2.

Uwagi do zdalnego wykonania ćwiczeń E51 i E52


Harmonogram zajęć

 • Harmonogram dla kierunku Informatyka, sem. 3, rok 2023/2024 [ PDF ]

Materiały pomocnicze

Formularze:

 • Strona tytułowa teczki [ PDF ] [ DOC ]
 • Strona tytułowa raportu [ PDF ] [ DOC ]
 • Ekran oscyloskopu GOS620/630 [ GIF ]
 • Szablon oscylogramów dla oscyloskopu GOS620/630 [ DOC ]

Instrukcje obsługi przyrządów

 • Multimetr Kemot KT890 [ PDF ]
 • Multimetr Metex M-3800 [ PDF ]
 • Multimetr Metex M-4650 [ PDF ]
 • Multimetr Metex M-4660A [ PDF ]
 • Multimetr Protek 506 [ PDF ]
 • Multimetr Protek 506 karta katalogowa [ PDF ]
 • Multimetr UNI-T UT804 [ PDF ]
 • Multimetr AXIOMET AX-582B [ PDF ]
 • Zasilacz laboratoryjny DF1731SB3A [ PDF ]
 • Zasilacz laboratoryjny SPD3303D [ PDF] (ang.)
 • Generator funkcyjny DF1641A [ PDF ]
 • Generator funkcyjny DF1641B [ PDF ]
 • Generator funkcyjny DF1641B [ PDF ] (ang.)
 • Generator funkcyjny DF1641B karta katalogowa [ PDF ]
 • Oscyloskop analogowy GOS620 [ PDF ]
 • Oscyloskop analogowy GOS630 [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy SDS1052DL Quick Start [ PDF ] (ang.)
 • Oscyloskop cyfrowy SDS1052DL User Manual [ PDF ] (ang.)
 • Oscyloskop cyfrowy DS1000 [ PDF ]
 • Oscyloskop cyfrowy DS5000 [ PDF ]

Karty katalogowe elementów:

 • Diody germanowe DZG1-DZG7 [ PDF ]
 • Diody krzemowe 1N4001-1N4007 [ PDF ]
 • Diody Zenera BZP620-C, BZP620-D [ PDF ]
 • Diody Schottky'ego 1N5817-1N5819 [ PDF ]
 • Wzmacniacz operacyjny UA741 [ PDF ] (ang.)
 • Wzmacniacz operacyjny OP07 [ PDF ] (ang.)

Obowiązujące przepisy:

 • Regulamin obowiązujący w Laboratorium Elektroniki i Miernictwa [ PDF ]
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pracy w pracowniach studenckich [ PDF ]
 • Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązującymi przepisami [ PDF ] (tylko w trybie zdalnym)

Inne materiały:

 • Przeliczanie sumy punktów na ocenę końcową [ PDF
 • Skrypt "Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki" [ PDF
 • Karta przedmiotu "Podstawy elektroniki" [ HTML ]
 • Broszura GUM o układzie SI [ PDF ] [ HTML ]
 • Książka "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych" [ HTML ] (dostęp poprzez eduroam albo VPN)